سوپر گوشت


خوراک و نوشیدنی| گوشت گوسفند مرغ ماهی

سوپر گوشت کلاردشت
سوپر گوشت در کلاردشت
گوشت گوسفند در کلاردشت
فیله و ران و سردست و چنجه و دل و قلوه و سیرابی گوسفندی
گوشت ماهی منجمد و ماهی زنده در کلاردشت
گوشت مرغ چلویی و گوشت مرغ کبایی در کلاردشت
پذیرش آگهی
کلاراپ
نیازمندیهای کلاردشت
لیست فعالین در کلاردشت در رشته سوپر گوشت

سوپر گوشت محمود
گوشت ماهی، گوشت گوسفند، گوشت مرغ
09113970145
گوشت گوسفندی، ران، سردست، فیله،کبابی،چنجه،راسته