دارو و درمان


خدمات| بهداشت و درمان

دارو و درمان کلاردشت
داروخانه در کلاردشت
تامین دارو در کلاردشت
ساخت دارو توسط پزشک متخصص داروساز
داروهای تخصصی و عمومی
وسایل کمک درمانی و پزشکی
پذیرش آگهی
 
کلاراپ
نیازمندیهای کلاردشت
لیست فعالین در کلاردشت در رشته دارو و درمان

داروخانه مدیرپور
دارو و داروخانه
52628000
دارو های عمومی و تخصصی، لوازم درمانی و بهداشتی
معاینه چشم دکتر احمدی
دارو و داروخانه
معاینه چشم
معاینه چشم دکتر سلیمانپور
دارو و داروخانه
01152621550
معاینه چشم، تجویز لنز،اصلاح پیرچشمی، آب سیاه، آب مروارید، عیوب انکساری
دکتر معصومه ساقی
دارو و داروخانه
09304173353
درمان پوست، مو، لیزر
فیزیوتراپی شفا
دارو و داروخانه
خدمات فیزیوتراپی و ماساژ درمانی
داروخانه دکتر آذری
دارو و داروخانه
052621404
داروهای عمومی و خاص