آلات موسیقی


گیتار یاماها
امانت فروشی در کلاردشت
گیتار حرفه ای برای اجرا در اکستر یا تک نوازی
قیمت گیتار یاماها 7 میلیون تومان
کلارسرا
امانت فروشی در کلاردشت