مشاوره سرمایه گذاری در کلاردشت


تولید شن و ماسه
نیازمندیهای کلاردشت
شن و ماسه مورد مصرف در ساختمان سازی و زیر سازی جاده و شناژ بندی ساختمان و تولید ملات سیمان و بتن
قیمت تولید شن و ماسه ۷۵۰۰۰ تومان
کلاراپ
نیازمندیهای کلاردشت

تولید لامپ کم مصرف
نیازمندیهای کلاردشت
لامپهای کم مصرف به عنوان جایگزین لامپهای المنتی
کلاراپ
نیازمندیهای کلاردشت

تولید گلوله چوب
نیازمندیهای کلاردشت
تولید گلوله چوب برای مصرف در گرمایش منزل و برای عطر دار کردن گوشت در حین کباب کردن
قیمت تولید گلوله چوب سرمایه لازم صد میلیون تومان
کلاراپ
نیازمندیهای کلاردشت